فروش آرشیو موسیقی
فروشگاه موسیقی ساز سوخته

آرشیو مطالب مربوطه به: «بداهه نوازی تار»

دانلود قطعاتی به یاد استاد محمدرضا لطفی

اردیبهشت ۱۲ام, ۱۳۹۳ | ۲ دیدگاه برای دانلود قطعاتی به یاد استاد محمدرضا لطفی

امروز محمدرضا لطفی استاد بزرگ موسیقی سنتی از میان ما رفت. روزهایی که خبر بستری شدن ایشان در بیمارستان را می خواندم فکر نمیکردم قرار است به این زودی این خبر تلخ را بخوانم. همیشه کسانی که دوستشان داریم ناگهان از میان می روند. فکر میکردم مثل استاد فرهنگ شریف بهبود می یابند و بازهم […]

فروشگاه ساز سوخته